NOB actie op de Oranjebloesem

logo_oranjebloesemNa het succes van de Kinderboekenweek in Oktober, was er aandacht voor het stopzetten van de ubsidie die de Oranjebloesem krijgt van het NOB. Zoals misschien bekend, krijgt de Oranjebloesem subsidie (en andere ondersteuning) van de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB). Deze subsidie draagt ongeveer 30% van de kosten van de school. De rest van de kosten wordt gedraagt door lesgeld en sponsors. Helaas is afgelopen jaar door de Nederlandse regering besloten de subsidie stop te zetten met afbouwende werking.

In de afgelopen maand heeft er een actie plaatsgevonden om nogmaals aandacht te vragen voor deze subsidie. Wij hadden alle ouders en belangstellenden gevraagd een brief te sturen om bezwaar aan te tekenen tegen het stopzetten. Op deze manier kreeg de stichting NOB steunbetuigingen van scholen, ouders, grootouders en betrokkenen van over de hele wereld. Op dinsdag 27 oktober zijn alle brieven en handtekeningen gezamenlijk aangeboden aan de Vaste Commissie Onderwijs. Een kort bericht daarover is te lezen op deze website.

In de periode erna is er een motie in de Tweede Kamer ingediend om de subsidie alsnog in de begroting voor 2016 op te nemen. Helaas pakte de stemming afgelopen week negatief uit. Zie ook dit bericht. Dat is natuurlijk een ontzettende tegenvaller voor de Oranjebloesem en voor alle scholen die Nederlands onderwijs aanbieden, waar ook ter wereld. Het NOB zal zich blijven inzetten om ondersteuning aan de scholen te geven, en er voor zorgen om bij de volgende verkiezingen aandacht te creëren voor het ondersteunen van Nederlands onderwijs in het buitenland. Een samenvatting voor de stand van zaken kan hier gelezen worden,

Wat betreft de Oranjebloesem, gaan we continue verder met het zoeken van mogelijke oplossingen om het onderwijs betaalbaar te houden door middel van sponsoren en andere mogelijke acties. Mocht u geïnteresseerd zijn een bedrage te leveren, neem dan contact met ons op.

Op naar Sinterklaasfeest op de Oranjebloesem!