Belangrijke mededeling vanuit het Nederlands Consulaat


Oproep registratie voor referendum Associatieovereenkomst Oekraïne 
Wilt u deelnemen aan het raadgevend referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016? Dan moet u zich eerst registreren. Dat kan tot en met 24 februari 2016. Informatie over de registratie en stemmen vanuit het buitenland vindt u op de website.

Op 6 april 2016 houdt Nederland een referendum over de Nederlandse goedkeuring van het associatieakkoord met Oekraïne. Het associatieakkoord is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne op economisch en politiek gebied. Voor Nederland leidt het samenwerkingsakkoord tot makkelijkere handel en meer stabiliteit aan de grenzen.

De samenwerkingsovereenkomst geeft Oekraïne een belangrijk fundament om hervormingen door te voeren. Om zo een democratischer en welvarender land te worden. Met een sterkere rechtsstaat en minder corruptie. Dit zonder dat Oekraïne zelf lid wordt van de EU, want daar gaat dit akkoord niet over.