Over de N.A.S.F.

De N.A.S.F. (Netherlands Association of South Florida), ook wel the Dutch Club genoemd, is een gezelligheidsvereniging waarbij iedereen welkom is die zich verwant voelt met Nederland. Ons doel is de cultuur en traditie in stand te houden, voor zowel volwassenen als kinderen uit Nederland en Caribisch Nederland. We organiseren niet alleen typisch Nederlandse evenementen zoals Sinterklaas en Koningsdag, maar we hebben ook tal van andere activiteiten. Wij, als de N.A.S.F, doen onze uiterste best om een belangrijke sociale en verbindende functie te bekleden binnen de Nederlandse gemeenschap in Zuid Florida. Tijdens onze evenementen brengen wij iedereen die Nederland een warm hart toedraagt graag bijeen om gezamenlijk te genieten als een grote familie. We hebben namelijk allemaal familie en vrienden in Nederland die we regelmatig missen en zo kunnen we toch nog op een bijzondere wijze leuke evenementen vieren met elkaar. Dit is niet alleen belangrijk voor onze kinderen, maar ook voor ons allemaal van jong tot oud.

Op dit moment kan iedereen jaarlijks genieten van o.a. de Nieuwjaarsduik, Nieuwjaarsreceptie, Koningsdag, Familiedag, het Holland/Haringfeest en Sinterklaas. Daarnaast informeren we onze leden maandelijks via onze nieuwsbrief, hebben we een zeer actieve Facebook Page en houden we onze volgers ook op de hoogte via Twitter.

Ook al is er veel doorstroming, Zuid Florida is een “paradijs” om te wonen en veel Nederlanders strijken hier ook graag voorgoed neer. Als club krijgt de N.A.S.F. dan ook vaker te maken met mensen die zich hier of in de VS willen vestigen. Daarom staan we nauw in contact met het Nederlands Consulaat Generaal in Miami, de Netherlands Chamber of Commerce for South Florida en de Nederlandse school de Oranjebloesem. Op deze manier kunnen we gezamenlijk ondersteuning bieden aan alle Nederlanders in de sunshine state van de USA.

Lees hier meer over de historie en het ontstaan van de N.A.S.F.